Registrikood: 10732046
Аadress: Sompa 1a, Jõhvi 41533
Telefon: +372 337 0502
Аadress(Tallinna filiaal): Toompuiestee 17a,  Tallinn
Telefon (Tallinna filiaal): + 372 6726200
E-posti aadress: maridelerakool@gmail.com
Kodulehekülje aadress: www.maridel.ee
Juuksurite Erakool Maridel on rajatud aastal 2000.  Kooli peamine õppehoone asub Jõhvis
ja filiaal Tallinnas.
Õppetöö aluseks on Riiklik õppekava (Eesti Vabariigi haridusministri määrus nr.37,
06.07.2014a. „Iluteeninduse erialade riiklik õppekava“) ja Kutseharidusstandard (Vabariigi
Valitsuse määrus nr.130, 26.08.2013a.).

Juuksurite Erakool Maridel OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Juuksurite Erakool Maridel on Eesti Töötukassa partner.
Kooli missiooniks on konkurentsivõimeliste ja mitmekülgsete teadmiste ning oskuste edasi
andmine, tänu millele suudavad kooli lõpetanud edukalt siseneda tööturule järgmistes
iluvaldkondades:
– Juuksur
– Küünetehnik
– Spaateenindaja
Eriala omandamist meie koolis peetakse prestiižseks, õppijate teadmisi ning praktilisi oskusi
aktsepteeritakse nii Eestis kui ka välismaal.
20 aasta jooksul oleme koolitanud üle 1200 õppija ning meie vilistlased töötavad
iluteenindajatena edukalt Eestis, Euroopa Liidu riikides, Venemaal ja mujal maailmas.
Meie missiooni toetuseks on erinevad õppekavad, sh Juuksur, Barber, Küünetehnik,
Spaateenindaja, Massöör, Eesti keele A1, A2 – taseme koolitused.
Juuksurite Erakooli Maridel õpetajad on kvalifitseeritud erialaspetsialistid ning täiendavad end
jätkuvalt nii Eestis kui ka Euroopas, millele lisanduvad ka iga-aastased pedagoogika
ja andragoogika alased täiendõpped.
Iga eriala õppekava osad on:
–  teoreetilised loengud, kus õppijad omandavad vajalikud teadmised õpitava eriala kohta
–  praktikatunnid kooli õppeklassides
–  seminarid
– meistriklassid oma valdkonna tunnustatud koolitajate poolt, kus meie kooli õppijatel on
võimalus osaleda vaatlejana ning jälgida professionaalide töövõtteid.
Koos erialaste teadmistega omandavad meie kooli õppijad lisaks: klienditeeninduse alused, 
tööseadusandluse, majanduse – ja ettevõtluse alused, tööalase terminoloogia eesti, vene ja inglise
keeles.

Kool tegeleb ka heategevusega. Õppetöö kestel praktika tundides teenindavad meie õppijad
erinevate sotsiaalhoolekande asutuste , sh hoolde-ja lastekodude olijaid.

 

OSAÜHING JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata  siin.

Kooli õppeprotsessis on kasutusel audiovisuaalsed ja illustratiivsed materjalid ning mulaažid.
Kooli ruumid on varustatud õppetööks vajaliku tehnika ja õppematerjalidega nii teoreetiliseks
kui ka praktiliseks õppeks.
Juuksuri ja Barberi eriala praktika õppeklass on varustatud kõige vajaminevaga:
peapesutoolide, peeglitega töökohtadel, kliendi toolide, professionaalsete föönide,
harjutuspeade, professionaalsete hooldusvahendite, ühekordsete rätikute, desinfektsiooni-
, sterilisatsiooni- ning teiste juuksuri ja barberi töös vajalike vahenditega.
Küünetehniku eriala õppeklass on varustatud kõige vajalikuga: pediküüritoolide, UV-lampide,
freesiseadmete, ühekordsete rätikute, professionaalsete küünehooldusvahendite, desinfektsiooni-
ja sterilisatsiooni ja teiste küünetehniku tööks vajalike vahenditega.
Spaateenindaja eriala õppeklass on varustatud massaažilaudade, masinmassaaži seadmete,
massaazikivide, -linade, -rätikute ja teiste vajalike vahenditega.
Õpinguid alustades on kooli poolt antud õppijate kasutada praktikaks vajalikud töövahendid ja –
materjalid.
Õppepraktika toimub maakonna suurimates  teenindus-ja turismiettevõtetes – Toila Spa Hotel,
Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa Hotel. Samuti meie enda kooli praktika klassides Jõhvis ja
Tallinnas.
Juuksurite Erakool Maridel õppijad osalevad aktiivselt erialastel konkurssidel. Suurimateks
Eesti meistrivõistlusteks juuksekunstis on KULDNE PÄÄSUKE, NOOR MEISTER ja
rahvusvahelised meistrivõistlused NEVSKIE BEREGA Sankt-Peterburis.
Antud konkursidel osalemine annab õpilastele väga palju uusi kogemusi ja oskusi ning tänu meie
kooli kvalifitseeritud koolitajatele ja õppijate endi tahtele ennast proovile panna, naastakse
võistlustelt traditsiooniliselt auhinnaliste kohtadega.
Professionaalsed tooted ja lisakoolitused õppeperioodi ajal on meie koostööpartneritelt firmadelt:
SIM, Goldwell, Shwarzkopf, Estel Subrina, Hairshop.
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL – VÕTI TEIE EDULE!